Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
Šios paslaugos sąlygos ir teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės www.SportoPrekes.lt  (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, paspaudęs mygtuką "Atsiskaitymas", nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs pristatymo metodą bei mokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo".

3.3. Pirkėjas taip pat turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4. Pirkėjo pareigos
4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.
4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos Pardavėjui gavus užsakymą, o pirkimo-pardavimo sutartis imama vykdyti tada kai: 

4.3.1. Pirkėjui pasirinkus mokėjimo būdą išankstiniu banko pavedimu, į Pardavėjo sąskaitą įplaukia lėšos už Pirkėjo pasirinktas prekes. Apie mokėjimo gavimą Pirkėjas informuojamas nurodytu užsakyme el. pašto adresu. Užsakymo būsena taip pat matoma elektroninės parduotuvės "Mano paskyra" zonoje. Jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui atšaukti jo užsakymą. Per šį terminą negavęs apmokėjimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Duomenys banko pavedimui atlikti :

UAB DIVETIS

Įmonės kodas:134208475

Bankas:  70440  AB SEB Bankas

A/S Nr.: LT277044060003096531

4.3.2. Pirkėjui pasirinkus mokėjimo būdą grynais, Pardavėjas, gavęs užsakymą, susisiekia su Pirkėju. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui atšaukti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Sąlygose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 
5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, iš anksto apie tai neinformavęs Pirkėjo.
5.3. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
6. Pardavėjo pareigos
6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.
7. Prekių pristatymas
7.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato kurjerių tarnyba, jei užsakymo suma didesnė nei 50EUR prekės pristatomos nemokamai. Pirkėjui pasirinkus nemokamą pristatymo metodą, prekės atsiimamos adresu : Partizanų g. 27, Kaunas. 
7.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 2 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą arba, jei buvo pasirinktas mokėjimo būdas grynais prekės atsiimamos per 10 darbo dienų nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje, išskyrus Kuršių Neriją.

7.3. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su kurjerių tarnybos atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

 7.4. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.
7.5. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos.

8. Prekių grąžinimas
8.1. Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 3.2 p., prekės grąžinamos per 15 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo", prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita.

8.2.Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.2.1.grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje

8.2.2.prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta

8.2.3.prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)

8.2.4.grąžinama prekė turi būti tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo gauta

8.3.Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.2 p. nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9. Atsakomybė
9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
10.Privatumo ir saugumo politika

10.1.Pirkėjo pateikti duomenys (elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, adresas ir kt.) yra naudojami tik tam, kad Pardavėjas galėtų tinkamai teikti paslaugas. Be Pirkėjo leidimo duomenys jokiais būdais nebus perduodami ar parduodami trečioms šalims, nesusijusioms su Pardavėjo tiesioginių paslaugų teikimu.
11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

  • Namman muay
  • Shock doctor
  • Fairtex
  • Fist